publicerad: 2021  
mms mms:et, plural mms, bestämd plural mms:en
substantiv
[ememes´]
multi­medialt med­delande som skickas via mobil­telefon
JFR sms
mms-meddelande
belagt sedan 2001; initial­ord till engelska multimedia message service