SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
mach [mak´] substantiv, ingen böjning en mått­enhet för flyghastighet mått.mach 1 är lika med ljud­hastigheten, mach 2 dubbla ljud­hastigheten etc.sedan 1951till E. Mach, namn på öster­rikisk fysiker (1838–1916)