SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
macho [mat´ço] substantiv ~n ~s man som över­driver eller över­skattar sin manlighet och visar en ned­låtande attityd mot kvinnor yrk.JFRcohyponymmanschauvinism machokulturmachotypäv. i adjektivisk an­vändninghan är för macho för att stanna hemma och passa barnsedan 1980till spa. macho ’manlig’; av lat. ma´sculus ’manlig’; jfr 1maskulin