SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ma`rig adjektiv ~t mar·ig1tovig och förkrympt mindre brukl.Nollsedan 1752till mar- 2 2som orsakar svårigheter eller förtretligheter vard.admin.JFRcohyponymbesvärlig den sista upp­giften på skrivningen var marigi en marig kurva krockade hanmarig (för ngn) (att+V)sedan 1911