SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1morse [mårs`e] substantiv, ingen böjning i vissa ut­tryck förfluten morgon inne­varande dags el. ngn av de närmast före­gående dagarnas tid.i morsei går morsei tors­dags morsei morsesedan 1786till fornsv. i morghons, äldre sv. i morges, i måres; till morgon
2morse [mårs`e] substantiv, ingen böjning, n-genus vanligen i sammansättn. morse­alfabet språkvet.morsesignaleringmorsesystemetsedan 1869till efter­namnet på den am. upp­finnaren S.F.B. Morse (1791–1872)