SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
mo`tströms adverb mot|­strömsi en riktning som är mot­satt ström­riktningen sjö.MOTSATSantonymmedströms de avancerade motströms längs strandenäv. bildligtsom går emot gängse normer en journalist som gillade att gå motströms i sina reportagesedan 1881