SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
omtanke [åm`-] substantiv ~n omtankar om|­tank·en1an­strängning för att förstå och hjälpa komm.JFRcohyponymomsorg 1cohyponymhänsyn 1 visa omtankekärlek och omtankehans omtanke om sin gamla mor var rörandeav omtanke om barn­familjerna restes det krav på sex timmars arbets­dagomtanke (om ngn/ngt/SATS)sedan 1513brev från Johan Månsson på Kalmar slott till Sten Sture (Styffe)2nog­grann och efter­tänksam planering samh.musik­valet är gjort med omtankesedan 1887