SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
outa [ao`ta] verb ~de ~t out·aroffentlig­göra sin eller ngn annans (homo)sexuella läggning vard.komm.han outade sin homosexualitet i en radio­intervjuäv. med avs. på personhan outades på en bloggäv. all­männareav­slöja tidigare hemlig (personlig) information om sig själv el. ngn annan hon outade sin graviditet för middags­gästernaouta ngn/ngtsedan 1996till eng. out med samma betydelse Subst.:vbid1-919333outande, vbid2-919333outning