publicerad: 2021  
pöbel pöbeln
substantiv
´bel
starkt ned­sättande föraktade personer ur de lägsta samhälls­klasserna med ton­vikt på (förment) brist på moral, förfining och dylikt
pöbelfasoner; pöbelhop; pöbelupplopp
pöbeln vandaliserade och plundrade
belagt sedan 1735; av fornfranska peuble (franska peuple), lat. pop´ulus 'folk'; jfr ur­sprung till populär
Förklädd pöbel. Carl Jonas Love Almqvists karakteristik (i Europeiska miss­nöjets grunder, 1850) av människor som "an­se sig förnäme, kalla sig lärde, tro sig bildade, hälsa sig fri­sinnige, utan att vara det"