SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
referen`svärde substantiv ~t ~n re·fer·ens|­värd·etjämförelsevärde som an­vänds när man tolkar resultat av mätning eller bedömning spec. om värden för friska personer vid medicinska laboratorieundersökninger e.d. med.referensvärdet för hemoglobinhalten i blodet är något o­lika för män och kvinnorsedan 1918