publicerad: 2021  
rikeman rikemannen rikemän, bestämd plural rikemännen
rike|­mann·en
substantiv
ri`keman
ofta något ned­sättande, med an­tydan om bort­skämdhet eller dylikt ofta i sammansättn. rik (mans)person
rikemansdotter; rikemanshus; rikemansliv; rikemansson
belagt sedan 1685