SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
selektion [-∫o´n] substantiv ~en ~er se·lekt·ion·endet att selektera ngt vetenskapl.spec. om det naturliga ur­valet enl. Darwingenom selektionen över­lever de arter som är bäst an­passade till miljönselektion (av ngn/ngt)sedan 1887av lat. selec´tio ’ur­val’, bildn. till selig´ere ’ut­välja’