SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
si`rlig adjektiv ~t sir·ligut­formad med prydande snirklar och böjningar om dekoration e.d. admin.psykol.JFRcohyponymsiratlig sirlig stuck­dekorhennes sirliga hand­stiläv. bildligt(över­drivet) förfinad, graciös de skildes under sirliga bugningarhan var sirligt chevaleresk mot damerna (adv.)sirlig (mot ngn)sedan 1576av ty. zierlich med samma betydelse; jfr 1sir