SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
svett`ig adjektiv ~t svett·igvåt av svett om varelse el. kropps­del admin.fysiol.svettiga händerhan var svettig i pannanhon var svettig av ångestalla var svettiga efter tränings­passetäv.som är varm eller an­strängande och där­för kan ge upp­hov till svettavsöndring en svettig sommar­dagett svettigt samman­trädeibl. med ton­vikt en­bart på svårigheten el. an­strängningenmest i sportjargongvärlds­mästaren var en väl svettig mot­ståndaresedan början av 1500-taletLäke- och örte-böckerfornsv. swettig