publicerad: 2021  
swing swingen
swing·en
substantiv
[swiŋ´] el. [sviŋ´]
typ av jazz som karakteriseras av korta solist­inslag och svängande rytm ofta fram­förd av stora orkestrar; särsk. om den dominerande jazz­stilen (och annan jazz­influerad musik) under 1930-talet och 1940-talet
belagt sedan 1934; av engelska swing med samma betydelse; till swing, samma ord som svinga