SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
taxe`ringsvärde substantiv ~t ~n tax·er·ings|­värd·et(av myndighet bestämt) värde på fastighet, som ut­gör under­lag för skatteberäkning nu­mera dock av mindre betydelse ekon.samh.JFRcohyponymmarknadsvärdecohyponymrealvärde taxeringsvärdet på villan var en miljon kr., men marknads­värdet var det dubblataxeringsvärdet (av/för/hos ngt)sedan 1824