SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ve`dertagen adjektiv vedertaget vedertagna veder|­tag·enall­mänt god­tagen som riktig eller ändamåls­enlig av den stora majoriteten bland all­mänheten el. in­om viss grupp sak­kunniga e.d. sociol.JFRcohyponymgängse hennes fram­ställning var svår­läst efter­som hon inte höll sig till den vedertagna terminologinsedan 1563bildn. till fornsv. taka vidher ’ta emot; an­ta’