publicerad: 2021  
a posteriori
a post·eri·ori
adverb
[-å`ri]
filosofi beroende av erfarenheten
MOTSATS a priori
belagt sedan 1876; av lat. a posterio´ri med samma betydelse, till poster´ior 'den efter­följande'