SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
abbé substantiv ~n ~er abbé·er(fransk) katolsk andlig person med befattning el. bara titel relig.yrk.JFRcohyponymabbot abbé Pierre, prästen och människorätts­aktivistensedan 1791av fra. abbé med samma betydelse; jfr abbot