SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
abduktion [-∫o´n] substantiv ~en ~er ab·dukt·ion·enrörelse av en kropps­del åt sidan från kroppens mitt­linje med.JFRcohyponymadduktion abduktion (av ngt)sedan 1903till lat. abdu´cere ’föra bort’