SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
aberration [-∫o´n] substantiv ~en ~er ab·err·at·ion·en1avbildnings­fel hos lins el. spegel optik.sedan 1875av lat. aberra´tio ’av­vikelse’ 2skenbar lägesförändring hos stjärna orsakad av observatörens rörelse och ljusets ändliga hastighet astron.sedan 1745