SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
abnorm [-år´m] adjektiv ~t ab·normsom kraftigt av­viker från det normala i negativ riktning, särsk. kroppsligt el. själsligt allmän värderingmed.psykol.JFRcohyponymonaturlig 1cohyponymöverdrivencohyponym1extrem abnorm fetmahan lider av en abnorm miss­tänksamhetofta i adverbiell an­vändningabnormt hög kriminalitetsedan 1839av lat. abnor´mis ’av­vikande från regeln’; jfr enorm, norm