publicerad: 2021  
abnorm abnormt abnorma
ab·norm
adjektiv
[-år´m]
som kraftigt av­viker från det normala i negativ riktning, särsk. kroppsligt el. själsligt
abnorm fetma; han lider av en abnorm miss­tänksamhet
ofta i adverbiell an­vändning
abnormt hög kriminalitet
belagt sedan 1839; av lat. abnor´mis 'av­vikande från regeln'; jfr ur­sprung till enorm, norm