publicerad: 2021  
abolition abolitionen abolitioner
abol·it·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
efter­skänkande av eventuellt straff innan åtal väckts el. dom före­ligger
belagt sedan 1844; av lat. aboli´tio 'utplåning; upp­hävande'