SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
abskissa [-skis`a] substantiv ~n abskissor ab·skiss·ankoordinat som an­ger en punkts av­stånd till lod­räta axeln i koordinat­system mat.SYN.synonymx-koordinat JFRcohyponymordinata abskissan för punkten P är 3sedan 1860av lat. absciss´a (li´nea) ’av­skuren (linje)’, till abscin´dere ’av­skära’