publicerad: 2021  
abstraktion abstraktionen abstraktioner
abs·trakt·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
det att abstrahera
abstraktionsförmåga
abstraktion (av något) (från något)
äv. om före­teelse som inte kan upp­fattas med sinnena
begreppet "frihet" är en abstraktion
belagt sedan 1718