publicerad: 2021  
abundans abundansen
ab·und·ans·en
substantiv
[-aŋ´s] el. [-an´s]
mycket riklig till­gång på gränsen till över­flöd
äv. mer neutralt grad av före­komst
faunans abundans i regionen har minskat under senare år
belagt sedan 1886; av lat. abundan´tia 'över­flöd'; jfr ur­sprung till redundans