SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
accelera`tor [aks-] substantiv ~n ~er [-o´rer] ac·celer·at·or·er1an­ordning där laddade partiklar accelereras till höga hastigheter bl.a. för åstad­kommande av kärn­reaktioner fys.JFRcohyponymsynkrotron i acceleratorn om­vandlas lång­livade radio­aktiva ämnen till kort­livadesedan 19622ämne som på­skyndar en kemisk reaktion och förbättrar produktens fysikaliska egenskaper kem.sedan 1961