SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
accentförskjutning [aksen`t-] substantiv ~en ~ar ac·cent|­för·skjut·ning·enmindre förändring ofta med fram­hävande av nya delar af.hennes nya dikt­samling är annor­lunda, men det rör sig snarare om en accentförskjutning än om en total kurs­ändringsedan 1963