publicerad: 2021  
acceptabel acceptabelt acceptabla
ac·cept·abl·are
adjektiv
accepta´bel [aks-]
som kan accepteras
acceptabel (för någon)
en någor­lunda acceptabel hyra; dagens krav på en acceptabel arbets­miljö; hans tredjeplacering var fullt acceptabel
belagt sedan 1629