SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
accepta´bel [aks-] adjektiv ~t acceptabla ac·cept·abl·aresom kan accepteras admin.JFRcohyponymgodtagbar en någor­lunda acceptabel hyradagens krav på en acceptabel arbets­miljöhans tredje­placering var fullt acceptabelacceptabel (för ngn)sedan 1629