SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
accession [akse∫o´n] substantiv ~en ~er ac·cess·ion·en1till­skott till existerande (bok)samling litt.vet.JFRcohyponymnyförvärv accessionskatalogaccession (av ngt)sedan 1837av lat. access´io ’till­ökning’; till accedera 2(stats) an­slutning till redan existerande traktat mellan an­dra stater mindre brukl.pol.tid.accessionsfördragaccession (av ngt)sedan 1838