publicerad: 2021  
accidenstryck accidens­trycket, plural accidens­tryck, bestämd plural accidens­trycken
ac·cid·ens|­tryck·et
substantiv
acciden`stryck [aks-]
(samman­fattningen av) till­fälliga tryck­saker t.ex. räkningar, blanketter, reklam­blad
äv. om en­staka till­fällig tryck­sak
belagt sedan 1825