SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
aceton [´n] substantiv ~et el. ~en acet·on·eten färg­lös flyktig vätska som an­vänds som lösnings­medel för organiska ämnen ämne.ta bort nagel­lacket med acetonsedan 1877till lat. ace´tum ’ättika’ och -on, ändelse som brukas i kem. samman­hang