publicerad: 2021  
aceton acetonet el. acetonen
acet·on·et
substantiv
[-å´n]
en färg­lös flyktig vätska som an­vänds som lösnings­medel för organiska ämnen
ta bort nagel­lacket med aceton
belagt sedan 1877; till lat. ace´tum 'ättika' och -on, ändelse som brukas i kemiska samman­hang