SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ackommodation [-∫o´n] substantiv ~en ~er ac·kom·mod·at·ion·enan­passning till ändrade förhållanden ekon.optik.spec.ögats in­ställning för seende på o­lika av­stånd JFRcohyponymadaptation ackommodationsförmågaen dåligt fungerande ackommodation med­för trötthet och huvud­värkackommodation (av ngt)sedan 1861av lat. accomoda´tio med samma betydelse; till ackommodera