publicerad: 2021  
ackommodera ackommoderade ackommoderat
verb
ackommode´ra
anpassa till ändrade förhållanden
ackommodera (något) (efter något)
spec. ställa in ögat för seende på visst av­stånd
förmågan att ackommodera försämras i 40-års­åldern
belagt sedan 1627; av lat. accommoda´re med samma betydelse; jfr ur­sprung till kommod
ackommoderaackommoderande, ackommodering, ackommodation