SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ackommode´ra verb ~de ~t ac·kom·mod·er·aran­passa till ändrade förhållanden optik.spec.ställa in ögat för seende på visst av­stånd förmågan att ackommodera försämras i 40-årsåldernackommodera (ngt) (efter ngt)sedan 1627av lat. accommoda´re med samma betydelse; jfr kommod Subst.:vbid1-100436ackommoderande, vbid2-100436ackommodering; ackommodation