publicerad: 2021  
ackord ackordet, plural ackord, bestämd plural ackorden
ac·kord·et
substantiv
[-å´rd]
1 sam­klang av flera toner av olika höjd
durackord; grundackord; mollackord
slå ett ackord; ta ut ett ackord; en pop­gitarrist som bara kunde tre ackord
äv. bildligt om sam­spel mellan färger m.m.
färgackord
belagt sedan 1729; av franska accord 'överens­stämmelse'; till lat. cor´ 'hjärta'; jfr ur­sprung till kordial
2 av­tal om att lönen baseras på ut­fört arbete och inte på åt­gången tid; ofta med bi­betydelse av stress
JFR 1beting
ackordssättning; lagackord
arbeta på ackord; med­lemmarnas in­ställning till ackord kontra månads­lön; de äldre har ofta sämre ackord
ibland om den av­talade arbets­mängd som mot­svarar en viss lön
mäta ackordet
belagt sedan 1873
3 överens­kommelse mellan lån­tagare och lån­givare, var­vid den senare god­tar reduktion av sin fordran i stället för konkurs
Ackordscentralen
belagt sedan 1663