publicerad: 2021  
ackreditera ackrediterade ackrediterat
verb
ackredite´ra
förse med full­makt
någon ackrediterar någon (vid något)
någon ackrediterar någon (hos någon/något)
någon ackrediterar någon (hos någon)
någon ackrediterar någon (hos något)
någon ackrediterar någon (som någon)
evenemanget bevakades av över 100 ackrediterade journalister
spec. ge (diplomat) full­makt att representera sitt land hos främmande makt
diplomater som var ackrediterade i Jugoslavien fick röra sig fritt i Kosovo
i perfekt particip äv. (väl) an­sedd
någon är ackrediterad
han är väl ackrediterad i Kina
belagt sedan 1740; av franska accréditer 'rekommendera; ackreditera'; jfr ur­sprung till 1kredit!!
ackrediteraackrediterande, ackreditering