SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ackumula`tor substantiv ~n ~er [-o´rer] ac·kumul·at·or·eran­ordning för upp­samling och magasinering av energi eltekn.särsk.laddningsbart batteri blyackumulatornifeackumulatorladda om ackumulatornsedan 1876till ackumulera