SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ackumule´ra verb ~de ~t ac·kumul·er·arsamla till sig och lagra af.JFRcohyponymkumulera många tung­metaller ackumuleras i kroppenföre­taget hade svårt att ackumulera kapital för en expansioni perf. part. oftasamman­lagd ackumulerad in­komstackumulerad över­tidackumulerade skulder på flera miljonerackumulera ngtsedan 1615av lat. accumula´re ’hopa; stapla’, till cum´ulus ’stapel; mängd’; jfr cumulus Subst.:vbid1-100498ackumulerande, vbid2-100498ackumulering; ackumulation