SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ackusato´risk adjektiv ~t ac·kus·at·or·isksom inne­bär att straff­processen är ut­formad som en förhandling mellan lik­ställda parter in­för en i huvud­sak passiv dom­stol jur.MOTSATSantonyminkvisitorisk den ackusatoriska metoden tillåter inte hotelser, tortyr m.m. som före­kommer in­om den inkvisitoriskasedan 1878av lat. accusato´rius ’som hör till å­klagaren’, till accusa´re ’an­klaga’