publicerad: 2021  
ackvirera ackvirerade ackvirerat
verb
ackvire´ra
formellt bedriva ackvisition av
ackvirera något
ackvirera nya upp­drag
belagt sedan 1664; av lat. acqui´rere 'förvärva'
ackvireraackvirerande, ackvirering, ackvisition