publicerad: 2021  
acta plural
substantiv
[ak`-]
(samling av) handlingar eller dokument
JFR ad acta
ofta spec. i namn på tid­skrifter och vetenskapliga serier
actaserie
hennes artikel har publicerats i tid­skriften Acta Chemica Scandinavica
belagt sedan 1887; av lat. ac´ta med samma betydelse