SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
acta [ak`-] substantiv, plur. (samling av) handlingar eller dokument bok.ofta spec. i namn på tid­skrifter och vetenskapliga serieractaseriehennes artikel har publicerats i tid­skriften Acta Chemica Scandinavicasedan 1887av lat. ac´ta med samma betydelse