SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
adde´ra verb ~de ~t add·er·arräkna samman (o­lika tal) till en summa mat.SYN.synonymsummera 1 JFRhyperonymräkna 1cohyponymdividera 1cohyponymmultipliceracohyponymsubtrahera addera 3 och 4 så får du 7äv. bildligtlägga till ytterligare mot­gångar adderades till de tidigareaddera (ngt) (med/till ngt), addera (TAL)sedan 1633av lat. add´ere ’öka på’ Subst.:vbid1-100575adderande, vbid2-100575addering; addition