publicerad: 2021  
adhesion adhesionen
ad·hes·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
attraktionskraft mellan (molekylerna i) två kroppar i beröring med var­andra
spec. medicin
hon hade drabbats av en s.k. adhesion, en vidhäftning mellan häl­senan och de senor som fäster i vadmuskeln
belagt sedan 1850; till lat. adhære´re 'hänga fast vid'