publicerad: 2021  
adjungera adjungerade adjungerat
verb
[-juŋge´-]
till­fälligt ta upp (någon) som med­lem dock utan att denna person får samma ställning som ordinarie med­lemmar; vanligen i beslutande församling eller dylikt
någon adjungerar någon (till något)
dom­stolens adjungerade leda­möter
äv. i vissa titlar
en tjänst som adjungerad professor vid hög­skolan
belagt sedan 1723; av lat. adjun´gere 'till­foga; förena'
adjungeraadjungerande, adjungering, adjunktion