publicerad: 2021  
administration administrationen administrationer
ad·min·istr·at·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
plan­mässig skötsel av löpande verksamhet om­fattande fördelning av arbets­uppgifter, an­svar för ekonomi etc.; särsk. på en institution, ett före­tag eller dylikt
personaladministration
administration (av något)
den offentliga administrationen kan sägas gälla allt ut­om lag­stiftning, rätt­skipning och direkt regerings­verksamhet; något slags administration är nöd­vändig även i ett litet före­tag
äv. mer konkret om förvaltande organisation, organ el. myndighet, dess personal el. lokaler
i toppen av administrationen; tala med administrationen; göra ett besök på administrationen
ibland äv. om ministrar, (politiskt till­satta) förvaltnings­chefer, tjänste­män m.m., sär­skilt i USA ofta bestämd form
Bushadministrationen
belagt sedan ca 1820; till administrera