SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
administrativ [-i´väv.ad´-] adjektiv ~t ad·min·istr·at·ivsom har att göra med administration admin.af.en bensinransonering skulle kräva en väldig administrativ apparatsedan 1892