publicerad: 2021  
ad notam
ad not·am
adverb
[adno`tam]
i vissa ut­tryck som före­skrift att lägga på minnet och rätta sig efter
ta förslaget ad notam
belagt sedan 1655; av lat. ad´ no´tam med samma betydelse; jfr ur­sprung till 1nota, notera 1