SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
adstringerande [-iŋge´-] adjektiv, ingen böjning ad·string·er·andesom åstad­kommer samman­dragning om läke­medel med.mjölk­örtens blommor och blad är blod­stillande och adstringerandesedan 1706till lat. adstrin´gere ’dra samman’; jfr stringent