SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
adventi´v adjektiv ~t ad·vent·iv1som bildas från ut­vuxna, inte längre till­växande vävnader i stubbar, sticklingar m.m.; om växt­del biol.bot.adventivrotadventivskottadventiva organsedan 18752som av en slump kommit in från främmande flora t.ex. genom sam­färdseln; om växt(art) bot.adventivfloraadventiva växter på­träffas ofta vid hamnar, ban­gårdar och fabrikergat­kamomillen är en av de få adventiva arter som blivit bo­fastasedan 1963